When:
18 May, 2019 @ 14:00 – 16:00
2019-05-18T14:00:00+02:00
2019-05-18T16:00:00+02:00
Where:
Lundbystrand
Anders Carlssons gata 10
417 55 Göteborg
Sweden

Open Skate är Dock City Rollers sätt att öppna portarna till den underbara Roller Derby-världen och slå ett slag för spridandet av derbykärleken!

Open Skate är inget träningstillfälle med gemensamma och organiserade övningar utan en möjlighet att rulla och umgås, öppet för derbyspelare, nöjesåkare och nyfiken allmänhet. Se det som en chans att fila på tekniken, träna in det där stoppet eller specialmovet du har svårt för eller som ett första tillfälle att prova att rulla. Och som ett sätt att lära känna och umgås med andra rullare i stan!

De enda krav vi ställer är att du visar respekt för övriga deltagare, inte skejtar på ett sätt som innebär fara för dig eller någon annan samt anpassar din utrustning enligt följande: Alla måste använda hjälm och skydd för armbågar, handleder och knän. Vi rekommenderar också alla att använda tandskydd och räknar med att alla som äger ett använder det. Tandskydd hittar du i skejtbutiker och i vanliga sportaffärer.

För medlemmar i DCR samt deltagare i DCR:s freshmeatkurs är evenemanget gratis, övriga betalar 20 kr entré. Saknar du egen utrustning men är sugen på att prova? Vi har ett begränsat antal utlåningskit som de som saknar egen utrustning får samsas om.

Missa inte chansen, kom och rulla och snacka derby med oss!

—————————————

Open Skate is Dock City Rollers’ way to open the doors to the wonderful world of roller derby, and to spread the derby love!

Open Skate is not a training session with joint and organized exercises but more like an opportunity to roll and socialize. We welcome the derby players, pleasure riders and everyone who is curious about the sport.

See it as a chance to improve your technique , practice that specialmove you’re having trouble with, or as a first time to put on a pair of Quads.

And also as a way to get to know and socialize with other skaters in town!

The only requirement is that you show respect for other participants, by not skating in a way that put yourself or others in danger, and wear the following equipment:

Everyone must wear a helmet and protection for elbows, wrists and knees. We also recommend that everyone use mouthguards and expect that everyone who owns one uses it.

Mouthguard can be found in skate shops and common sports shops.

For members of the DCR and participants in DCR ‘s freshmeat course the event is free, others pay a 20 kr entrance fee.

You don’t have your own equipment but are eager to try? We have a limited number of gear that those without their own equipment can take turns with.

Do not miss this! Come, roll, and talk derby with us!